Alamat Berdaftar

(a) d/a Ibu Pejabat Penjara Malaysia
     Bukit Wira
     43000 Kajang
     SELANGOR DARUL EHSAN
(b) Alamat berdaftar persatuan tidak boleh diubah tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pendaftaran Pertubuhan.
(c) Tempat mesyuarat akan ditetapkan oleh jawatankuasa dari semasa ke semasa.

Hubungi Kami

PERSIAP MALAYSIA
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Kajang-Semenyih By Pass
43000 Kajang,
Selangor
P: 03-8732 8000

Connect With Us
Facebook

Pautan Pilihan