Keberhentian

Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli persatuan hendaklah memberi kenyataan yang bertulis 2 minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha Cawangan dan membayar segala hutang-hutangnya.

Hubungi Kami

PERSIAP MALAYSIA
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Kajang-Semenyih By Pass
43000 Kajang,
Selangor
P: 03-8732 8000

Connect With Us
Facebook

Pautan Pilihan