Pembubaran

(a) Persatuan  ini  boleh  dibubarkan  secara  sukarela  dengan persetujuan  tidak  kurang  daripada  tiga  perlima  jumlah  semua ahli-ahli.

(b) Sekiranya  persatuan  hendak  dibubarkan  secara  yang disebutkan  di  atas  maka  segala  hutang  dan  tanggungan persatuan  yang  sah  mengikut  undang-undang  hendaklah dijelaskan  dan  baki  wang  yang  tinggal  hendaklah  diselesaikan mengikut  cara  yang  dipersetujukan  di  dalam  Mesyuarat  Agung Perwakilan.

Hubungi Kami

PERSIAP MALAYSIA
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Kajang-Semenyih By Pass
43000 Kajang,
Selangor
P: 03-8732 8000

Connect With Us
Facebook

Pautan Pilihan