Undang-undang Kecil

(a) Majlis  Tertinggi  boleh  dari  semasa  ke  semasa  membuat peraturan-peraturan  tatatertib  persatuan  dan  Undang-undang Kecil  atau  peraturan  pindaan  yang  difikirkan  perlu  bagi Jawatankuasa-jawatankuasa Cawangan.

(b) Undang-undang Kecil  Peraturan  Pindaan  itu  boleh  dari  semasa ke  semasa  dipinda  atau  dibatalkan  dengan  syarat  notis pembatalan    atau  pindaan  itu  dihantar  kepada  Jawatankuasa- jawatankuasa  berkenaan,  30 hari  sebelum  pindaan  ataupembatalan  itu  boleh  berkuatkuasa  dan  dalam  tempoh  itu bolehlah  Jawatankuasa-jawatankuasa  berkenaan,  jikadikehendaki  membuat  apa-apa  pembatalan  kepada  SetiausahaAgung.

Hubungi Kami

PERSIAP MALAYSIA
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Kajang-Semenyih By Pass
43000 Kajang,
Selangor
P: 03-8732 8000

Connect With Us
Facebook

Pautan Pilihan